The Ideal City, painting by Fra Carnevale

photo source: www.pixels.com

Is the Ideal City the echo of an Ideal Architecture?

Ákos Moravánszky (born 26. November 1950 in SzékesfehérvárHungary), is a Swiss-Hungarian architect, theorist, historian and Adjunct Professor Emeritus of Architectural Theory at the Institute for the History and Theory of Architecture at ETH Zurich. Moravánszky is regarded as one of the world's leading architecture historians of Central European architecture. He is especially well known for his writing on twentieth-century architecture in Central Europe, and for his role in the development of a theory of materiality in architecture.

Ákos Moravánszky

 

Orașul Ideal, așa cum se prezintă în multe dintre reprezentările sale - este ecoul unei Arhitecturi Ideale. Aș spune chiar: este Arhitectura Ideală însăși, deoarece imaginilor pe care le asociem cu Orașul Ideal le lipsește profunzimea, le lipsesc cele mai multe dintre componentele unui oraș: viața urbană, societatea urbană sau economia. Tot ceea ce vedem este fațada, sau, cel mult, "spațiul conceput" al orașului, pentru a folosi termenul lui Henri Lefebvre. Această "natură statică" este concepută ca o antiteză a orașului "real", perceput ca fiind haotic și dezorganizat. Ordinea geometrică a Orașului Ideal proiectează o armonie care, în realitate, nu există - este orașul arhitectului. Cum ar fi un Oraș Ideal care ar rezulta din negocierea unor imagini diferite, parțial contradictorii, care să transmită "idealurile" tuturor părților implicate în viața urbană?

 

Mazzocchioo is an initiative of Poster (Stefan Simion, Irina Meliță, Ștefania Hîrleață, Radu Tîrcă, Cristian Bădescu: www.theposter.ro). Past editors: George Stănescu, Iulia Tudosie , Bianca Gavrilă