În secolul nouăsprezece, orașul ideal s-a definit în jurul nevoii de izolare față de noile trăsături ale metropolei dominate de industrializare: mărirea densității construite, poluare, accelelerarea creșterii populației și pierderea scării umane a teritoriului urban. Acest fapt a avut ecouri de-a lungul secolului prin construirea orașelor termale. Băile Govora reprezintă un astfel de exemplu. Printr-o serie de analize ale Băilor Govora, MZCH#5 invocă potențialul orașului ideal care este încă inerent structurilor urbane de acest tip și arhitecturii care le compune.

 

MZCH#5 este construit în jurul cercetărilor academice realizate în contextul proiectelor de diplomă și al dizertațiilor studenților Radu Tîrcă și Ștefania Hîrleață sub îndrumarea lui Ștefan Simion, respectiv îndrumarea Irinei Tulbure și a Ilincăi Păun Constantinescu, în anul academic 2018-2019. Cercetarea are la bază documente de arhivă și fotografii de epocă și actuale ale patrimoniului construit din Băile Govora.

Mazzocchioo is an initiative of Poster (Stefan Simion, Irina Meliță, Ștefania Hîrleață, Radu Tîrcă, Cristian Bădescu: www.theposter.ro). Past editors: George Stănescu, Iulia Tudosie , Bianca Gavrilă